//
archives

sustainability manager

This tag is associated with 1 post

Bouwen aan Vertrouwen in het Bedrijfsleven

De kernrol voor de Sustainability Manager De uitdaging voor ondernemingen is om in een transparante geglobaliseerde wereld invulling te geven aan verschuivende verwachtingspatronen van het grote publiek, toeleveranciers en klanten ten aanzien van uitkomsten en waardecreatie. De sustainability manager speelt een centrale rol bij het bouwen aan vertrouwen en betrokkenheid van leveranciers en klanten, door … Continue reading

Categories

contact me